spartak No Comments

Ekonomist – Tiranë

Institucioni financiar MCA kerkon te punesoje ekonomiste me eksperience ne fushen e kontabilitetit;

– Te kete minimalisht 2 vite eksperience ne fushen e kontabilitetit ;
– Te jete njohese e mire e programeve financiare qe sherbejne per rregjistrimin e te dhenave kontabel;
– Te jete e afte te komunikoje dhe te punoje ne grup

Afati i aplikimeve 04.09.2022

Te interesuarit mund te dergojne CV-te e tyre ne adresen [email protected], ose nepermjet formes se meposhteme.