Kalkulatori mundëson llogaritje të kësteve mujore.
Në degët e MCA do të merrni llogaritje më të detajuar dhe të saktë sipas shumës, afatit të kthimit të kredisë apo detaje të tjera.

[mlcalc calculator=”loan” size=”wide” price=”” schedule = month_nc language=”al” currency=”Lek”]