Nëse keni një ide për të zgjeruar biznesin tuaj, për të kryer rinovim ose për të blerë produkte shtesë që aktiviteti juaj të jetë më produktiv, MCA ju ofron kushtet më të mira të tregut për të përfituar financimin më të shpejtë. Nuk kërkohet asnjë kolateral dhe asnjë faturë justifikuese për biznesin tuaj. Jemi këtu që të mbështesim idetë tuaja.

Për ne është e rëndesishme që çdo klient të marrë shërbimin që i përshtatet nevojave të tij në përputhje me planin e tij të investimit.

  • Shuma: 500 000 – 50 000 000 Lek
  • Afati: deri në 60 muaj
  • Norma e interesit vjetore: 1% – 15%
  • Interes i pandryshueshëm
  • Kosto disbursimi: 0
  • Penalitet: 0.5% me bazë ditore e vlerës në vonesë

Dokumenta të nevojshëm:

  1. Karta e identitetit
  2. Liçenca e aktivitetit

Informacion parakontraktual i kredisë konsumatore:

  Shkarko PDF