Me kredinë konsumatore klientët tanë do të gjejnë zgjidhjen më të shpejtë dhe efikase për plotësimin e nevojave të tyre. MCA ofron Kredi Konsumatore për ti dhënë mundësinë cdokujt për garantimin e të mirave materiale të nevojshme për çdo familje dhe individ, mundësuar brenda një kohe shumë të shkurtër dhe duke ofruar kushtet më të mira. Interesat do të mbeten të pa ndryshuar për gjatë gjithë periudhës së kredisë. Këstet do te jenë konstante.

  • Shuma: 100 000  –  600 000 Lek
  • Afati: deri në 36 muaj
  • Norma e interesit vjetore: 22% – 25%
  • Interes i pandryshueshëm
  • Kosto administrimi ndaj shumës së disbursuar: 5%

Dokumentat e nevojshëm:

  1. Karta e identitetit
  2. Vërtetim Page

Informacion parakontraktual i kredisë konsumatore:

  Shkarko PDF

kredi konsumatore