Të pasurit një makinë sot është kthyer në një nevojë të domosdoshme.  Kushdo kërkon të kryejë punët e perditshme duke levizur shpesh e fituar kohë. Ne ju gjendemi pranë me zgjidhjen tonë duke ju mundësuar një financim tepër të shpejtë. Kredia për makinë sot është një nga produktet më të kërkuara në MCA.

  • Shuma: Deri në 600 000 Lek
  • Afati: deri në 36 muaj
  • Norma e interesit vjetore: 22% – 25%
  • Interes i pandryshueshëm
  • Kosto administrimi ndaj shumës së disbursuar: 5%

Dokumentat e nevojshëm:

  1. Karta e identitetit
  2. Vërtetim page
  3. Letrat e pronësisë së mjetit

Informacion parakontraktual i kredisë konsumatore:

  Shkarko PDF