Me kredinë MCA Express klientët tanë do të gjejnë zgjidhjen më të shpejtë dhe efikase për plotësimin e nevojave të tyre. MCA ofron Kredi Konsumatore për ti dhënë mundësinë cdokujt për garantimin e të mirave materiale të nevojshme për çdo familje dhe individ, mundësuar brenda një kohe shumë të shkurtër dhe duke ofruar kushtet më të mira. Interesat do të mbeten të pa ndryshuar për gjatë gjithë periudhës së kredisë. Këstet do te jenë konstante.

  • Shuma: 30 000  –  600 000 Lek
  • Afati: deri në 60 muaj
  • Norma e interesit vjetore: 10-18%
  • Interes i pandryshueshëm
  • Kosto disbursimi: 0
  • Penalitet: 0.5% me baze ditore e vleres ne vonese

Dokumentat e nevojshëm:

  1. Kopje te kartave te identitetit ose pasaportave
  2. Te dhena lidhur me punesimin

Informacion parakontraktual i kredisë konsumatore:

  Shkarko PDF

kredi konsumatore