Micro Credit Albania

Per cdo informacion na kontaktoni ne info@mca.al


Per cdo rast ankese dhe kerkesa specifike lidhur me detyrimet, klientet mund t’i depozitojne ato me shkrim prane zyres qendrore te MCA si dhe nepermjet adreses se emailit: public@bankofalbania.org dhe keto ankesa/kerkesa do shqyrtohen dhe do te adresohen ne cdo rast.