Pyetjet më të shpeshta

Sa është shuma e kredisë që mund të marr?

MCA financon deri në shumën 600 000 Lekë, duke ofruar kushtet më të mira. Mjafton të keni një kartë identeti dhe të jeni të siguruar.

Sa është koha e disbursimit?

Koha për të përfituar kredinë është shumë e shpejtë; brenda ditës paraqiten dokumentat, dhe po atë ditë ju përfitoni financimin.

Cilat janë kriteret e nevojshme për të aplikuar për kredi?

Mjafton të kesh një mjet identifikimi, të jesh i siguruar, dhe shumë thjesht mund të përfitosh një kredi.

A duhet të jem i punësuar?

Patjeter që duhet të jesh në marëdhënie pune, por për ne nuk është problem nëse je i siguruar prej pak kohësh. Mjafton që paga jote të kalojë në bankë.

A është e nevojshme të kem një garantor?

Garantori është gjithmonë personi i cili lehtëson marrjen e kredisë, është gjthmonë një element i nevojshëm për përfitimin e kredisë. Numri i garantorëve varet nga shuma e kërkuar.

A mund të marr një kredi nëse aktualisht kam një kredi tjetër aktive?

Sigurisht që mund të përfitohet një kredi e dytë, por vetëm në kushtet kur kredia që zotërohet aktualisht të jetë paguar rregullisht dhe pa shkaktuar ditë vonesa.